سوالات متداول

ضرورت مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج چیست؟

۱_پیش بینی و پیشگیری از بروز بیماری های ژنتیکی و نقایص مادرزادی
۲_تشخیص زود هنگام بیماری
۳_درمان فرد محور و مختص خود فرد
۴_پیش بینی و پیشگیری از ناباروری وسقط های مکرر

آیا مشاوره ژنتیک باعث شناسایی بیماری های احتمالی در آینده خواهد شد؟

بله
مشاوره ژنتیک اولین و مهمترین اقدامی می باشد که در برخورد با بیماری هایی که به ارثی بودن آن ها شک داریم
با طراحی شجره نامه و بررسی سوابق بیماری ها احتمال بروز بیماری های ژنتیکی قابل تخمین و پیشگیری و در صورت ابتلا درمان زود هنگام آن میسر میشود‎

آیا در مشاوره ژنتیک ناهنجاری های جنینی مشخص می شوند؟

بله
با استفاده از تست های تشخیصی و غربالگری ها بیماری های ژنتیکی و ناهنجاری های جنین شناسایی شده و برای رفع آن اقداماتی صورت میگیرد و در صورتی که منجر به درمان نشود مجوز سقط صادر میشود

آیا مشاوره ژنتیک می تواند در جلوگیری از ابتلا به سرطان مفید باشد؟

بله
باتوجه به اینکه سرطان بیماری چند عاملی است و عوامل ژنتیکی و محیطی در ایجاد آن مشارکت دارندو عوامل محیطی از طریق ایجاد جهش های ژنتیکی اکتسابی منجر به این بیماری میشوند مشاوره ژنتیک باکمک بررسی شجره نامه به پیش بینی وپیشگیری و با انجام آزمایش ها و بررسی های ژنتیکی به تشخیص و درمان زود هنگام آن کمک بسیاری میکند

آیا می توان احتمال ناباروری را با مشاوره ژنتیک مشخص کرد؟

بله
مشاوزه ژنتیک این امکان را به ما میدهد تا احتمال ناباروری را تعیین و به درمان آن از طریق طراحی شجره نامه. شناسایی ژن های دخیل در ناباروری.شناسایی ژن های جهش زا . آنالیز اسپرم در مردان و شناسایی ژن های دخیل در ناباروری.شناسایی ژن های جهش زا .ناهنجاری های ساختار کروموزومی. بررسی عوامل مربوط به سقط در زنان به درمان ناباروری کمک میکند.
اطلاعات این صفحه در درست تکمیل و بروزرسانی می باشد.